O nas

Paweł Kaczmarczyk
Trener / Konsultant

„W pracy coachingowej kieruję się zasadą: »Nie ucz drzewa jak ma rosnąć. Daj mu tylko słońce ziemię i wodę«.”

Z wykształcenia jest andragogiem. Zawodowo z edukacją dorosłych związany jest od 2002 roku. Projektuje i prowadzi szkolenia dla pracowników na każdym szczeblu zarządzania, a także zajęcia dla studentów studiów podyplomowych warszawskich uczelni wyższych. 
Paweł specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: efektywnej komunikacji i kultury feedbacku, coachingu i mentoringu, zarządzania zespołem (leadership, delegowanie, motywowanie, oceny okresowe, przechodzenie przez zmianę), sztuki prezentacji i autoprezentacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów, profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji handlowych i mediacji, zarządzania sobą w czasie oraz budowania kultury bezpieczeństwa. W realizowanych projektach dba o dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności dopasowanych do ich specyfiki pracy, a przez to łatwych do wdrożenia zaraz po szkoleniu. 


Poza prowadzeniem szkoleń i warsztatów, jest facylitatorem spotkań menedżerskich, jako asesor uczestniczy w badaniach Development i Assessment Center. Wspiera wdrażanie programów mentoringowych w organizacjach, jest superwizorem i egzaminatorem podczas kursów trenerskich i coachingowych.


Od 2005 r. jest certyfikowanym coachem.  Wspiera w samodzielnym definiowaniu swoich celów, odkrywaniu atutów, pomaga w wyborze najskuteczniejszych sposobów działania. Różnorodność posiadanych doświadczeń pozwala Pawłowi z otwartością przyjmować perspektywę klienta i towarzyszyć w rozwoju niezależnie od tematu pracy, także w team coachingu.    


Paweł jest współzałożycielem i v-ce Prezesem Fundacji Pracownia Rozwoju Relacji, gdzie prowadzi warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla par i coachingowe grupy rozwojowe dla ojców.

Wróć