O nas

Jakub Zając
Trener / Konsultant

"Wierzę, że fundamentem sukcesu każdego biznesu są ludzie, którzy mają przestrzeń do rozwoju i wykorzystywania swoich talentów. Prowadząc treningi menedżerskie pracuję z liderami nie tylko nad rozwojem ich kompetencji osobistych, ale uczę także w jaki sposób mogą wyzwalać w swoich zespołach energię do działania."

Jakub specjalizuje się w warsztatach skutecznej komunikacji oraz treningach menedżerskich. Jego prawdziwą pasją jest temat zarządzania energią psychofizyczną i stresem dla ludzi biznesu. Stworzył autorski program 4Energy, który z powodzeniem wdraża w biznesie. Kuba zajmuje się także projektami z zakresu obsługi klienta oraz pracy z trudnym klientem. Bliska jest mu tematyka budowania relacji w zespole i  rozwiązywanie konfliktów.

Jako członek zespołu Grupy Firm Doradczych Values nieustannie rozwija wiedzę z obszaru psychologii biznesu i nowoczesnego zarządzania. Pracuje  z liderami nad rozwojem ich kluczowych kompetencji w ramach Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W przeszłości pracował w międzynarodowym koncernie mediowym, w firmach rodzinnych oraz zarządzał własną firmą produkcyjną.

Jakub ukończył I stopień Szkoły Trenerów i Terapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i jest w trakcie szkolenia certyfikującego do zawodu psychoterapeuty. Posiada certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Grupowych Metrum oraz certyfikat MBB Personal w metodologii Stanleya Blocka [Mind-Body Bridging]. Jest certyfikowanym konsultantem narzędzia 360º LVI Leadership Versatility Index.

Odkąd pamięta, interesuje się łączeniem biznesu z tym, co najlepsze w humanistyce, psychologii i naukach o zarządzaniu. 
 

Wróć